Αντιστατικό-ψυκτικό LP289/99®

antistatiko-psiktiko-lp289Πεδίο εφαρμογής:         Μετά την επικόλληση
Συσκευασίες:                  30 λίτρα | 200 λίτρα | 1000 λίτρα
 
Με την εφαρμογή του αντιστατικού ψυκτικού LP289/99® η ταινία στο σόκορο
αποφορτίζεται στατικά και σύγχρονα ψύχεται η κολλημένη ένωση.
Ρολά καθοδήγησης και η σανίδα μένουν καθαρά από ροκανίδια. Η κόλλα
στεγνώνει πιο γρήγορα. Η επίστρωση στα εργαλεία μειώνεται σημαντικά και
ως αποτέλεσμα η μακροζωία τους αυξάνεται. Η τακτική αντικατάσταση ή ο
καθαρισμός των εργαλείων δεν χρειάζεται πλέον.