Διάταξη των μονάδων ψεκασμού RIEPE® στην μηχανή επεξεργασίας σόκορου

 

Διάταξη των μονάδων ψεκασμού RIEPE στην μηχανή επεξεργασίας σόκορουΟι μονάδες ψεκασμού λειτουργούν χωρίς συντήρηση μόνο αν χρησιμοποιούνται τα υγρά που αναπτυχτήκανε ειδικά για αυτόν τον σκοπό.
Αυτό επιβεβαιώνεται από την μακρόχρονη εμπειρία μας. Βερνίκια μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς προβλήματα στις επιφάνειες που εφαρμόστηκαν τα προϊόντα μας (Εκτός από υδροδιαλυτά βερνίκια)
Η κατανάλωση ανά μπεκ είναι κάτω από 1 λίτρο για 5000 τρέχων μέτρα.

 

Διάταξη των μονάδων ψεκασμού RIEPE στην μηχανή επεξεργασίας σόκορου2