Ύγρανση καπλαμά

Η λύση για προβλήματα στο περιτύλιγμα του σόκορου (Μηχανές περιτυλίγματος και επικόλληση της ygransi-kaplamaταινίας στο σόκορο)

Με αυτήν την ηλεκτρονική μονάδα ψεκασμού ψεκάσουμε με ένα ψιλό μπεκ ένα μίγμα νερού-αέρος στην ταινία για το σόκορο. Μια πολύ λεπτή επίστρωση νερού βρέχει την ταινία σόκορου ακριβώς πριν την επικόλληση, αυτό εξασφαλίσει μια ελαστική ταινία που δεν σπάει στα προβληματικά σημεία.

Η εικόνα δίπλα δείχνει μια μονάδα με ψιλά μπεκ και την αντίστοιχη ηλεκτρονική. Η ταινία σόκορου βρέχεται ακριβώς από την αρχή έως το τέλος. Για μεγαλύτερες επιφάνειες (περιτύλιγμα) είναι δυνατόν να συνδέονται μερικές μονάδες με ψιλά μπεκ.